Młodzież zapoznaje się z ofertą projektu<i>Nowy rozdział Twojego życia</i>